Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Αρχαίο Βυζάντιο

Εξέλιξη Βυζαντινής αυτοκρατορίαςΗ Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 550 έως το 1400 (με κίνηση)
Πηγή http://www.konstantinoupoli.ekpaideusi.com/xartes.html

Χάρτης με διαμελισμό της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 (με κίνηση)
Πηγή  http://www.konstantinoupoli.ekpaideusi.com/xartes.html

Διαίρεση της Αυτοκρατορίας από το Θεοδόσιο 

Κωνσταντινούπολη


Δορυφορική φωτογραφία Κωνσταντινούπολης
Πηγή
http://www.konstantinoupoli.ekpaideusi.com/img/xartes/doruforiki.jpg

Βιβλίο Μαθητή + Παροράματα Ιστορίας Α' Γυμνασίου

Βιβλίο μαθητή + παροράματα Ιστορίας Β' Γυμνασίου

Επεξεργασία ιστορικών πηγών

Ιστορία Γυμνασίου

Από το παρόν στο παρελθόν : Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας

Ιστόπολις

Διαδραστική Ιστορία

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Επαναληπτικές ασκήσεις Ιστορίας Α' Γυμ

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας Α' Γυμνασίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Σχεδιαγράμματα στην Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Σχεδιαγράμματα στην Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία...: 1. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ A . Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Μέτρα Κωνσταντίνου Α’ για την ανόρθωση του Ρωμαϊκού κράτου...